Funkcjonalność

funkcjonalnosc

Program Efektivo Lex to aplikacja która wspomaga i przyspiesza windykację należności.

Program pracuje pod kontrolą systemu Windows i korzysta z bazy danych MSSQL.

Aplikacja umożliwia między innymi:

– Automatyczne przyporządkowanie pozwanego/dłużnika do właściwego Sądu Rejonowego

– Masowe pisanie pism w wielu sprawach

– Automatyczną generację pism na podstawie zdefiniowanych szablonów

– Automatyczne naliczanie kwot do pobrania w sprawach inkaso

– Ułatwione księgowanie i rozdysponowanie kwot w sprawach

– Automatyzację działań i wysyłkę spraw do e-sądu bezpośrednio z programu

– Możliwość równoczesnej pracy na wielu stanowiskach

– Czysty i przejrzysty interfejs

– Pełną historię czynności w sprawie

– Możliwość dołączania skanów pism

– Automatyczne zaczytywanie spraw w formacie XML