Efektivo

Analiza EPU

Efektywne, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, automatyzujące pracę z EPU, bez konieczności polegania na e-serwisach EPU.

 • Umożliwia określenie sprawy do umorzeń, ręcznie lub automatycznym raportem,
 • Zapewnia poprawność i powtarzalność wprowadzanych adnotacji,
 • Podłącza do nakazów i w historii sprawy skan nakazu z adnotacją o podjęciu,
 • Określa parametrycznie koszty egzekucji,
 • Raportuje działania na sprawach w EPU w dowolnym zakresie czasu,
 • Określa datę adnotacji o zakończeniu na podstawie prawomocnego stanu sprawy lub dacie czynności,
 • Umożliwia pełną parametryzację adnotacji o zakończeniu – w zależności od stanu sprawy,
 • Inteligentnie dobiera typ adnotacji,
 • Umożliwia filtrowanie zakresami, pojedynczymi sprawami, z pliku i czynnościami,
 • Wysyła zbiorczym mailem informację do komorników o zablokowanych sprawach,
 • Współpracuje z PSQL i MSSQL,
 • Pozwala zastępcy umarzać sprawy wszczęte przez Komornika,
 • Weryfikuje dane z wniosku egzekucyjnego i nakazu przy podjęciu,
 • Raportuje kwoty wpisane w adnotacjach,
 • Aktualizuje wpis o dacie prawomocności nakazu w aplikacji komorniczej (używana przy liczeniu odsetek od kosztów procesu),
 • Sprawdza na podstawie poprzednich adnotacji czy sprawa jest przedawniona,
 • Sprawdza na podstawie poprzednich adnotacji od kiedy należy naliczać odsetki na należnościach.

Korzyści:

 • Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii,
 • Łatwa i intuicyjna obsługa,
 • Realne i praktyczne wsparcie działań pracowników kancelarii,
 • Szybka instalacja programu na jednym stanowisku komputerowym,
 • Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji,
 • Szkolenie wdrożeniowe dla dowolnej liczby Użytkowników.

Efektivo Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 1
05-091 Ząbki

tel. 516 720 747
e-mail: pomoc@efektivo.pl