Efektivo

ZUS Importer

Kompleksowe, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, wspomagające sprawny odbiór korespondencji z ZUS i dołączanie dokumentów do historii sprawy.

 • Efektywnie wspiera pracę kancelarii w zakresie odbioru korespondencji z ZUS,
 • Automatyczne rozpakowuje pliki odpowiedzi z ZUS,
 • Klasyfikuje informacje zawarte w odpowiedziach z ZUS na: Praca, Zgon, Emerytura itp.,
 • Segreguje odpowiedzi zgodnie z zawartymi informacjami (zgon, brak majątku, itp.),
 • Dopisuje informacje o znalezionych rachunkach bankowych do majątku dłużnika,
 • Automatycznie przypina odpowiedzi z ZUS do historii sprawy programu komorniczego,
 • Wykrywa i dopisuje do danych dłużnika numery telefonów uzyskanych z odpowiedzi ZUS,
 • Przygotowuje rachunki ZUS do księgowania,
 • Podpina rachunki do spraw,
 • Dopisuje dane o trzeciodłużnikach do majątku dłużnika.

DODATKOWO współpracując z modułem KSIĘGOWACZ:

 • Rozksięgowuje zaliczki na ZUS,
 • Przygotowuje przelewy.

Korzyści:

 • Kompleksowa obsługa pism przychodzących z ZUS,
 • Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii,
 • Łatwa i intuicyjna obsługa,
 • Zawsze aktualne dane,
 • Realne i praktyczne wsparcie serwisowe,
 • Instalacja programu na jednym stanowisku komputerowym,
 • Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji,
 • Szkolenie wdrożeniowe dla dowolnej liczby osób

Moduł KSIEGOWACZ ZUS

bezpłatnie przy zakupie licencji na ZUS Importer. Przedłużenie aktualizacji programu jest w cenie programu.