Efektivo

Masowe EKW

Automatyczne, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie umożliwiające masowy import odpowiedzi z portalu Ksiąg Wieczystych.

 • Umożliwia wysyłanie zapytań, zgodnie z zakresem spraw,
 • Pozwala wysyłać zapytania, weryfikując: imiona rodziców oraz PESEL lub tylko PESEL,
 • Program nie odpytuje spraw które już sprawdzał,
 • Nalicza koszty egzekucji w czynnościach i w kosztach w sprawie,
 • Aplikacja wysyła zapytania tylko w sprawach czynnych,
 • Umożliwia wyszukiwanie po historycznych wpisach Ksiąg Wieczystych.

Korzyści:

 • Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii,
 • Łatwa i intuicyjna obsługa,
 • Realne i praktyczne wsparcie działań pracowników kancelarii,
 • Szybka instalacja programu na jednym stanowisku komputerowym,
 • Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji,
 • Szkolenie wdrożeniowe dla dowolnej liczby Użytkowników.

Przedłużenie aktualizacji programu jest w cenie licencji.