Efektivo

Easy Job

Kompleksowe, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, umożliwiające automatyzację codziennych czynności pracowników Kancelarii i nanoszenie masowych zmian na sprawach.

 • Automatyzuje codzienne czynności pracowników kancelarii,
 • Automatycznie określa rewir sprawy,
 • Dodaje do historii Sąd Rejonowy wg właściwości,
 • Dodaje w dłużniku i trzeciodłużniku Urząd Skarbowy wg właściwości,
 • Zarządza pełnomocnictwami,
 • Kopiuje znak wierzyciela w sprawach EPU,
 • Dopisuje postanowienia o nadaniu klauzuli w sprawach EPU,
 • Automatycznie weryfikuje czy dany dłużnik ma już założone inne sprawy w bazie,
 • Automatyczne weryfikuje wiek dłużnika i dodaje informację o przekroczeniu wieku emerytalnego,
 • Generuje raport z weryfikacją czy dłużnik posiada prawidłowe identyfikatory, wieku emerytalnego, rodzaju (os. fizyczna, firma),
 • Umożliwia zamianę nazw dłużnika miejscami,
 • Dodaje odsetki do kosztów procesu,
 • Określa Urząd Skarbowy w wierzytelnościach na podstawie adresu do korespondencji.

Korzyści:

 • Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii,
 • Zawsze aktualne dane,
 • Realne i praktyczne wsparcie działań pracowników,
 • Szybka instalacja programu tylko na jednym stanowisku komputerowym,
 • Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji,
 • Szkolenie wdrożeniowe dla dowolnej liczby osób.

Efektivo Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 1
05-091 Ząbki

tel. 516 720 747
e-mail: pomoc@efektivo.pl