Efektivo

Asystent EPUAP

Kompleksowe, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, wspomagające sprawną wymianę korespondencji z Urzędami oraz jednostkami samorządowymi poprzez platformę EPUAP. Oprogramowanie posiada również moduł podpisywania plików UPD.

 • Wykorzystuje bazę ponad 5000 Urzędów i jednostek samorządowych z całej Polski (m.in. US, ZUS, KRUS, UM, MOPS),
 • Potrafi rozpoznać adresata pism z bazy danych programu Komornik SQL i Kancelaria Komornika,
 • Grupuje pisma według adresata, scala je do jednego pliku i wysyła jedną paczką,
 • Daje możliwość korzystania z wielu skrzynek nadawczych definiowanych przez Użytkownika na platformie EPUAP,
 • Pozwala zdefiniować własną treść wiadomości wysyłanej do Urzędu,
 • Aktualizuje informację o „zwrotce” pisma wysłanego do Urzędu (data wysłania, status wysyłki),
 • Umożliwia wysyłanie pism z podpisem elektronicznym (PADES, XADES) i bez podpisu,
 • Archiwizuje wysłane i odebrane pisma.

Korzyści:

 • Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii – oszczędność czasu wysyłki i odbioru pism do i z Urzędów na poziomie ok. 80%,
 • Precyzyjna i dokładna informacja dotycząca statusu wysyłki,
 • Bezpieczeństwo przechowywania danych,
 • Automatyczna analiza treści pliku i dołączenie do odpowiedniej sprawy,
 • Łatwa i intuicyjna obsługa,
 • Szybka instalacja programu na stanowisku komputerowym,
 • Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji,
 • Szkolenie wdrożeniowe dla dowolnej liczby osób.

Przedłużenie aktualizacji programu jest w cenie licencji.