Efektivo

Efektywny Komornik – Eksporter Czynności

Moduł Eksporter Czynności jest to kompleksowe, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, umożliwiające eksport pism i skanów z programu komorniczego.

 

Filtracja

 

 

 

W celu wyeksportowania wszystkich pism egzekucyjnych z konkretnej sprawy, trzeba ograniczyć filtrację poprzez określenie zakresu spraw lub wpisanie sygnatury w liście spraw (obraz nr 1). Następnie należy otworzyć zakładkę CZYNNOŚCI, w filtrze Typ czynności wybrać opcję Pismo egzekucyjne (obraz nr 2) i nacisnąć przycisk Szukaj czynności.

 

Wyfiltrowane pisma wyświetlą się na liście poniżej, następnie należy przekazać je do Eksportera Czynności naciskając przycisk z nazwą modułu w komponencie z prawej strony widoku.

 

 

Procesowanie

 

Po przekazaniu wyfiltrowanych dokumentów wyświetli się widok modułu, składający się z listy przekazanych czynności wraz z podstawowymi danymi o nich.

Natomiast na dole modułu znajdują się ustawienia eksportu.

 

 

Przy pomocy pierwszego rozwijanego menu z lewej strony można włączyć funkcjonalność scalania eksportowanych plików:

  • NIE SCALAJ – wyeksportuje każde pismo jako oddzielny pdf.
  • PO SPRAWIE – scali wszystkie pisma w obrębie jednej sygnatury do osobnego pdf.
  • WSZYSTKIE – wszystkie pozycje z listy zostaną wyeksportowane jako jeden pdf.

Drugi dropdown służy do wyboru id_adresata, które zostanie dodanie w nazwie pliku:

  • DOMYŚLNY ADRESAT oznacza adresata oryginału na piśmie lub pierwszego adresata jeżeli nie ma oryginału.
  • WIERZYCIEL/PEŁNOMOCNIK jest to opcja kompatybilna z importem zwrotek w module Spinacz. Zaznaczenie jej spowoduje dodanie id_adresata wierzyciela lub pełnomocnika do nazwy eksportowanego pdf. Dokumenty wyeksportowane tym sposobem można przekazać wierzycielowi i otrzymaną zwrotkę, zawierającą w nazwie rzeczone id_adresata, można zaimportować do pisma przy pomocy funkcjonalności Zwrotki, w module Spinacz.

Włączenie przełącznika Dodaj pustą stronę spowoduje dodawanie na końcu eksportowanego pliku pustej strony, jeżeli pismo źródłowe ma ich nieparzystą liczbę. Opcja niezbędna przy scalaniu pdfów.

Ostatni przełącznik odpowiada za eksportowanie zwrotek wraz z wyfiltrowanymi pismami, jeżeli skany są dołączone do pisma w programie komornika.

 

 

 

Po wybraniu odpowiednich opcji należy nacisnąć przycisk Eksportuj. Rozpocznie się proces pobierania i konwertowania pism do plików pdf, postęp można śledzić na pasku ładowania. Po zakończeniu eksportowania wyświetli się przycisk Pobierz, naciśnięcie spowoduje zapisanie wyników w domyślnym folderze pobranych dla przeglądarki. W omawianym przykładzie wszystkie pisma wraz ze zwrotkami zostały zapisane jako jeden pdf.

 

Moduł Eksporter Czynności zapewnia nieograniczoną liczbę konfiguracji eksportowanych dokumentów z programu komornika dzięki połączeniu z modułem Filtracji. Innymi popularnymi sposobami na wykorzystanie go są np.:

  • wyfiltrowanie sprawy lub zakresu spraw i eksport wszystkich czynności, które są pismem lub skanem i utworzenie z nich akt.
  • wyfiltrowanie tylko jednego typu pisma lub skanu ze wszystkich spraw, zakresu spraw lub jednej sprawy, np. Odp. US; Wezwanie o zaliczkę; Rachunek ZUS; itd..
  • wyfiltrowanie czynności ograniczonych datą lub zakresem dat.
  • wyfiltrowanie pism lub czynności utworzonych przez konkretnych pracowników kancelarii.
  • i wiele innych.