Efektivo

Efektywny Komornik – Eksporter XML

Moduł Eksporter XML jest to kompleksowe, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, umożliwiające wygenerowanie i eksport plików xml spraw z programu komorniczego.

 

Filtracja

 

 

W celu wyeksportowania spraw egzekucyjnych do pliku xml, trzeba ograniczyć filtrację poprzez określenie zakresu spraw lub wpisanie sygnatur w liście spraw, a następnie nacisnąć przycisk Szukaj spraw.

 

 

Wyfiltrowane sprawy wyświetlą się na liście poniżej, następnie należy przekazać je do Eksportera XML naciskając przycisk z nazwą modułu w komponencie z prawej strony widoku.

 

 

Procesowanie

 

Po przekazaniu wyfiltrowanych dokumentów wyświetli się widok modułu, składający się z listy przekazanych czynności wraz z podstawowymi danymi o nich.

Natomiast na dole modułu znajdują się ustawienia eksportu.

 

 

W pierwszym polu od lewej strony można określić liczbę spraw zapisanych w jednej paczce.

Przełącznik Dołącz czynność w pozycji włączonej, spowoduje dodanie informacji o czynnościach ze spraw, do pliku xml.

 

 

Po wybraniu odpowiednich opcji należy nacisnąć przycisk Eksportuj. Rozpocznie się proces pobierania i konwertowania pism do plików pdf, postęp można śledzić na pasku ładowania. Po zakończeniu eksportowania wyświetli się przycisk Pobierz, naciśnięcie spowoduje zapisanie wyników w domyślnym folderze pobranych dla przeglądarki. Uzyskane w ten sposób pliki są gotowe do przekazania wierzycielowi.