Efektivo

Efektywny Komornik – Wirtualny Asesor

Moduł Wirtualny Asesor jest to kompleksowe, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, wspomagające pracę na sprawach egzekucyjnych poprzez generowanie periodycznych raportów.

Dostęp do modułu jest możliwy poprzez menu boczne usługi Efektywny Komornik.

 

 

Głównym elementem, z którego składa się moduł, jest lista dostępnych raportów. Wyróżnia się możliwością zmiany kolejności wierszy, tak aby każdy użytkownik mógł ją ułożyć wg własnych kryteriów ważności. Ustawianie wierszy jest dostępne przy pomocy komponentu “złap i upuść” oznaczonego jako trzy poziome kreski z lewej strony listy.

 

 

Uruchomienie działania raportu jest możliwe poprzez przycisk PLUS, dostępny osobno dla każdego wiersza. Po naciśnięciu, z prawej strony modułu wyświetlą się informacje opisujące działanie danego raportu, oraz ustawienia dotyczące włączania funkcjonalności wykonywania.

Pierwszym ustawieniem jest rozpoczęcie wykonania raportu po raz pierwszy. Datę należy ustawić korzystając z komponentu rozwijanego kalendarza.

Kolejną niezbędną opcją jest ustawienie częstotliwości generowania raportu. W pierwszym polu należy określić liczbę, a w menu rozwijanym wybrać czy są to dni, tygodnie, czy miesiące.

Na końcu należy wskazać pracownika, dla którego raport zostanie wykonany i zapisany w module zadań. Domyślnie wskazany jest aktualnie zalogowany użytkownik.

Po ustawieniu wszystkich opcji należy nacisnąć przycisk Zapisz. Na liście został zaznaczony checkbox aktywności raportu i zostały uzupełnione dane ustawień.

W aktywnym zadaniu pojawia się dodatkowo przycisk Wykonaj teraz w postaci ikonki “play”. Naciśnięcie go spowoduje natychmiastowe włączenie generowania raportu.

 

 

Każdy wykonany raport pojawi się jako nowe zadanie, w module Zadania, na koncie użytkownika do którego jest przypisany.

 

 

Na powyższym obrazie widoczne jest zadanie utworzone przez Wirtualnego Asesora. Należy je otworzyć poprzez naciśnięcie w dowolnym miejscu wiersza.

 

 

We wskazanym przykładzie zapytanie odnalazło jedną sprawę spełniającą kryteria i została wpisana na listę z lewej strony widoku zadania. W komentarzu dostępny jest link do załącznika zawierającego szczegółowy raport z danymi odnalezionych spraw, który można pobrać naciskając w łącze. Zostanie zapisany w domyślnym folderze “pobrane” dla przeglądarki, z której korzysta użytkownik.

 

Raporty T-Mobile

 

Raporty T-Mobile są dodatkową funkcjonalnością modułu, skonfigurowaną specjalnie pod wierzyciela T-Mobile. Aby korzystać z raportów należy rozwinąć zakładkę Wirtualny Asesor w menu z lewej strony Efektywnego Komornika (oznaczone czerwoną ramką na obrazie poniżej).

 

 

Wszelkie ustawienia i sposób działania są analogiczne jak, opisane powyżej, dla raportów Wirtualnego Asesora.