Efektivo

Podpis Efektivo

 

Podpis Efektivo jest to aplikacja służąca do podpisywania dokumentów elektronicznych przy użyciu certyfikatów kwalifikowanych. Platforma Efektywny Komornik wywołuje ją automatycznie w module EPUAP, ZUS oraz EPU, kiedy należy podpisać dokumenty do wysłania, UPD lub dokumenty do pobrania.

Podczas każdego wywołania aplikacji Podpis Efektivo, Efektywny Komornik sprawdza czy jest zainstalowana na stacji roboczej oraz czy jest w najnowszej wersji. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony zostanie wywołane okno informujące użytkownika o potrzebie instalacji lub aktualizacji programu.

Naciśnięcie przycisku Zainstaluj Podpis Efektivo rozpocznie pobieranie instalatora, który następnie należy uruchomić naciskając miniaturę w przeglądarce lub z folderu pobrane. Rozpocznie się proces instalacji programu (system operacyjny może poprosić o akceptację instalacji, należy potwierdzić), po zakończeniu wyświetli się ekran konfiguracyjny

Podpis Efektivo od razu po zainstalowaniu wyszukuje sterowniki certyfikatów w domyślnych dla nich folderach i jeżeli odnajdzie je na dysku, automatycznie uzupełnia ścieżkę w odpowiednim polu ekranu konfiguracyjnego. Jeżeli podpis karty użytkownika jest zainstalowany w innym miejscu, należy wskazać ścieżkę przy pomocy przycisku Wybierz, ewentualnie wpisać ręcznie w polu tekstowym danego typu karty.

Jedyną czynnością jaką należy wykonać po otwarciu ekranu konfiguracyjnego jest wskazanie, w pierwszym polu od góry (EK URL), adresu WWW Efektywnego Komornika (domyślnie takim adresem jest http://nazwa serwera:5000). Najłatwiej jest otworzyć w przeglądarce stronę platformy Efektywny Komornik, zaznaczyć link z paska adresu, skopiować i wkleić w konfiguratorze Podpisu Efektivo (czerwone strzałki na poniższym rysunku).

 

Przycisk Zamknij zapisuje wprowadzone zmiany i umożliwia korzystanie z Podpisu Efektivo w Efektywnym Komorniku.