Efektivo

Wprowadzamy do użytkowania nową wersję Efektywnego Komornika

Od ostatniej aktualizacji skupiliśmy się na znaczących zmianach i ulepszeniach, aby nasze rozwiązania działały optymalnie i bezpiecznie. Proponujemy wiele nowych funkcjonalności, które usprawniają i zwiększają komfort pracy w kancelarii. Prezentujemy najważniejsze ze zmian w poszczególnych modułach:

 

Efektywny Komornik

 • Nowe pole wyszukiwania – łatwość znajdowania spraw.

Zaktualizowaliśmy wygląd górnego paska menu w systemie Efektywny Komornik w celu ułatwienia i przyspieszenia odnajdywania spraw komorniczych.
Teraz, aby szybko i łatwo dotrzeć do wybranej sprawy wystarczy wpisać jedną z danych, bezpośrednio w pole wyszukiwania: PESEL, NIP, REGON, imię, nazwisko, sygnaturę sprawy, sygnaturę tytułu, znak własny wierzyciela lub pełnomocnika.

 

 

 • Weryfikacja konfiguracji mailingu – skuteczniejsza wysyłka.

Ulepszyliśmy niezawodność wysyłki maili wprowadzając mechanizm walidacji konfiguracji systemu mailingowego.
Dzięki temu, w przypadku błędnych ustawień lub niepełnych danych pojawia się komunikat informujący o nieprawidłowościach w ustawieniach.
Pozwala to na szybką reakcję i naprawę problemu, dzięki czemu maile, które wcześniej nie mogły zostać wysłane, teraz dotrą do odbiorców.

 

Moduł Easy Job

 • Dodawanie daty końcowej do stron w sprawie – szybsza aktualizacja danych.

Dodaliśmy nową funkcjonalność przypisania daty zakończenia dla kluczowych stron w sprawie (dłużnik, pełnomocnik dłużnika, wierzyciel, pełnomocnik wierzyciela). Dzięki temu, można teraz łatwiej zarządzać zmianami w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego.
Jednym kliknięciem można przypisać datę końcową danej stronie w wielu lub we wszystkich sprawach – np. przy zmianie pełnomocnika we wszystkich sprawach danego wierzyciela czy przy wystąpieniu wierzyciela w wielu sprawach.
Znacznie usprawnia to proces aktualizacji danych i zwiększa przejrzystość statusu uczestników spraw.

 • Fraza „Pierwotny wierzyciel” – zwiększona przejrzystość danych w historii spraw.

Wprowadziliśmy automatyczne dodawanie frazy Pierwotny wierzyciel” przed nazwami czynności w historii sprawy. Dzięki temu, każda czynność związana z pierwotnym wierzycielem jest teraz jednoznacznie oznaczona, co ułatwia szybkie i precyzyjne identyfikowanie tych wpisów w historii sprawy. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy potrzeba jasno wskazać, kto był pierwotnym wierzycielem, co zwiększa klarowność informacji zarówno dla kancelarii, jak i dla dłużnika.

 • Zmiana typu sprawy na EPU – elastyczność i oszczędność czasu w zarządzaniu sprawami.

Zaimplementowaliśmy nową funkcję umożliwiającą zmianę typu sprawy z „Papier” na „EPU” i odwrotnie, co może być wykonane masowo, dla wielu spraw jednocześnie. 
Opcja ta znacząco oszczędza czas oraz zapewnia większą elastyczność w przetwarzaniu spraw zgodnie z potrzebami i wymogami.

 • Data dodawanych czynności – większa kontrola nad organizacją danych w historii spraw.

Wprowadziliśmy możliwość ustalenia daty dla dodawanych czynności w historii sprawy. Nowa funkcja zapewnia elastyczność w zarządzaniu wpisami, umożliwiając ustawienie daty przeszłej, przyszłej lub pozostawienie domyślnej daty bieżącej.
Dzięki temu można dostosować sposób prezentacji historii sprawy do własnych potrzeb, co pomaga w lepszej organizacji pracy i czytelności dokumentacji.

 

 

 

 • Konta wierzyciela – usprawnienie zarządzania finansami w sprawach.

Jest to nowa funkcjonalność, która umożliwia masowe dodawanie konta wierzyciela do wielu spraw jednocześnie. To znacząco upraszcza proces zarządzania należnościami, szczególnie gdy ten sam wierzyciel zaangażowany jest w liczne sprawy, a wyegzekwowane środki mają być przekazywane na to samo konto. Opcja ta znacząco oszczędza czas, eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji dla różnych spraw.

 

 

Moduł Wirtualny Asesor

 • Nowy interfejs Wirtualnego Asesora – intuicyjne i łatwe użytkowanie. 

Z przyjemnością informujemy o całkowitej zmianie interfejsu naszego Wirtualnego Asesora. Dzięki tej aktualizacji, można cieszyć się nowym, bardziej intuicyjnym i atrakcyjnym wyglądem.
Nowy design to nie tylko wizualna poprawa naszego dotychczasowego narzędzia, ale także zwiększenie efektywności i łatwości użytkowania.
Wierzymy w poprawę doświadczeń podczas pracy z naszym oprogramowaniem.

 

 • Opcja wyłączenia dodawania trzeciodłużników w analizie WUD-1K – zwiększona kontrola nad raportami o majątku dłużnika.

Wprowadziliśmy nową opcję konfiguracyjną, która pozwala na wyłączenie automatycznego dodawania danych trzeciodłużników znalezionych w odpowiedziach dotyczących majątku dłużnika. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w odpowiedzi na potrzebę naszego klienta, który poszukiwał większej elastyczności w dodawaniu danych.

 

Moduł VRaporter

 • Jednorazowy raport wpłat SoftLex – lepsza współpraca z wierzycielami.

Tę funkcjonalność przygotowaliśmy z myślą o kancelariach współpracujących z wierzycielami korzystającymi z systemu SoftLex.
Raport umożliwia efektywną wymianę informacji między wierzycielem a komornikiem. 
Narzędzie nie tylko ułatwi komunikację, ale pomoże umocnić pozycję danej kancelarii jako preferowanego partnera dla wierzycieli.

 • Raport spraw bliskich spłaty – dla efektywnej realizacji egzekucji.

Raport spraw bliskich spłaty pozwala na identyfikację spraw, w których zadłużenie jest bliskie zeru. Kwotę marginesu można dostosować manualnie. Funkcja ta pozwala na zlokalizowanie przypadków, w których główna należność wobec wierzyciela została spłacona, ale pozostały jeszcze niespłacone koszty egzekucyjne. Takie sprawy często były trudne do wyfiltrowania, co wymagało czasochłonnego przeszukiwania danych ręcznie. Nasz raport ułatwia wychwycenie tych spraw, umożliwiając kancelariom podjęcie czynności w celu kompleksowego wyegzekwowania należności.

Moduł EPUAP

 • Wyłączenie Urzędu Skarbowego z modułu EPUAP – odpowiedź na zmiany przepisów. 

Zmiana jest odpowiedzią na zaktualizowane przepisy, które eliminują potrzebę komunikacji z Urzędem Skarbowym przez platformę EPUAP.
Jeśli jednak nadal istnieje potrzeba zachowania pism do US w module, można łatwo włączyć opcję w ustawieniach konfiguracyjnych.

Moduł Eksporter Czynności

 • Włączenie czynności „Transfer elektroniczny” do obsługiwanych typów.

Moduł Eksporter czynności rozszerzyliśmy o obsługę typu czynności Transfer elektroniczny”. Aktualizacja pozwala na eksportowanie dodatkowych dokumentów, takich jak, między innymi, skany UPP wniosków wysyłanych do ZUS. Dzięki temu, można korzystać z pełnego zestawu danych podczas eksportu. Funkcjonalność ta została dodana na prośbę użytkowników, w celu wyeksportowania pełnych danych sprawy. 

Moduł ZUS

 • Dodawanie numeru dowodu osobistego – automatyczne uzupełnienie danych.

Funkcjonalność pozwala na uzupełnienie wszystkich nowopowstałych pól na karcie dłużnika, numerem jego dowodu osobistego. Równocześnie system sprawdza i aktualizuje dotychczasowe numery dowodów. Pozwala to zmniejszyć ryzyko błędów wynikających z niepełnych lub nieaktualnych danych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *